Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Verhuisfaciliteit en aftrekbare hypotheekrente

Termijn van de verhuisregeling bij verkoop en aankoop woning 3 jaar

De termijn van de verhuisregeling bij verkoop is drie jaar.  Het blijft drie jaar mogelijk om ook de eigenwoningrente voor een te koop staande voormalige eigen woning in aftrek te brengen.

Ook de termijn van de verhuisregeling bij aankoop van een toekomstige eigen woning is permanent op drie jaar gesteld. De leegstaande of in aanbouw zijnde woning wordt in die periode als eigen woning aangemerkt, mits deze bestemd is om de belastingplichtige uiterlijk in het kalenderjaar of de volgende drie jaar als eigen woning ter beschikking te staan.

Tijdelijke verhuur voormalige eigen woning

Deze maatregel is in het leven geroepen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Wanneer deze woning tijdelijk kan worden verhuurd, eindigt het recht op aftrek van de hypotheekrente. U kunt uw rentelasten dan natuurlijk wel mooi uit de huuropbrengsten voldoen (de woning schuift van Box I naar Box III; de overwaarde van uw woning valt daardoor onder de vermogensrendementsheffing: 1,2%).

Eindigt de verhuur binnen de driejaarstermijn, dan herleeft opnieuw de aftrekbaarheid van de hypotheekrente (de woning schuift weer van Box III naar Box I).

Rente over restantschuld na verkoop woning

Als een eigen woning is vervreemd en de verkoopopbrengst onvoldoende is om een bestaande eigenwoningschuld volledig af te lossen, blijft de rente over deze restantschuld volgens de huidige wettekst onder bepaalde voorwaarde ten hoogste vijftien jaar aftrekbaar in box 1.

 

Category: Uncategorized

Comments are closed.