Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Toeslagen

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die u krijgt van de overheid. Het kan  zijn dat u recht heeft op een dergelijke toeslag, indien u een huurhuis heeft, kinderen hebt of een zorgverzekering.

Voordat u een toeslag gaat aanvragen, is het raadzaam om eerst een proefberekening te maken.

Toeslagpartner

Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn.

Als u geen toeslagpartner meer hebt, krijgt u de toeslagen niet meer samen. Het inkomen van uw toeslagpartner telt niet meer mee bij de berekening van uw toeslag. Daardoor kan de hoogte van uw toeslag veranderen. Lees wanneer u geen toeslagpartners meer bent.

Gaat u scheiden of uit elkaar? U bent geen toeslagpartners meer vanaf het moment dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven én 1 van deze situaties geldt:

  • U hebt een echtscheiding of scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechtbank.
  • U hebt de rechtbank, een notaris of advocaat gevraagd om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen.
  • U hebt uw samenlevingscontract laten ontbinden.

Gaat u scheiden of uit elkaar, maar verhuist u of uw ex-partner niet? Dan blijft u elkaars toeslagpartner.

Huurtoeslag

Voorwaarden huurtoeslag

De voorwaarden zijn: Je bent 18 jaar of ouder. Je huurt een zelfstandige woonruimte. Jij, je eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Jij, je eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning Jouw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

De maximale huurgrens in 2015 is € 403,06 als je jonger bent dan 23 jaar en € 710,68 als je 23 jaar of ouder bent. Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijg je geen huurtoeslag.

Als door de jaarlijkse huurverhoging de huur boven de maximale huurgrens, dan houd je recht op huurtoeslag als je in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning.

Maximale inkomen voor huurtoeslag

Toetsingsinkomen 2015, de inkomenstoets

Allereerst is er de inkomenstoets? Uw inkomen in 2015 mag niet hoger zijn dan het toetsingsinkomen. Dit inkomen is afhankelijk van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouding:

Maximaal toegestaan inkomen voor de huurtoeslag 2015:

Uw situatie op 1 januari 2015 Maximaal inkomen dat is toegestaan
Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd € 21.950
U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd € 29.800
Alleen en de AOW-leeftijd € 21.950
De meest verdienende bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen) € 29.825

Als u een toeslagpartner of medebewoner hebt, dan telt dat inkomen bij uw inkomen op. Als uw medebewoner een inwonend kind is en jonger dan 23 jaar, telt dat inkomen ook mee minus een vrijstelling van € 4.749. Hoe lager uw inkomen is, hoe hoger de toeslag kan zijn, maar als u meer inkomen hebt dan het maximaal toegestane bedrag is de huurtoeslag gelijk aan nul. Gebruik in eerste instantie bij de opgave van uw inkomen uw meest recente belastingaanslag en geef eventuele wijzigingen in inkomen op tijd door, zodat de Belastingdienst daarmee ook gedurende het jaar nog rekening kan houden. Anders loopt u kans op een grote terugbetaling op basis van een terugvorderingsbeschikking van de Belastingdienst.

Een alleenstaande met huurtoeslag moet oppassen dat zijn vermogen beneden de € 20.000 blijft

Voor de huurtoeslag geldt in 2015 een vermogensgrens van € 21.330 (ook een inkomensgrens in 2015 van € 29.800). Voor degenen die in 2015 AOW-gerechtigd zijn of worden gelden hogere vermogensgrenzen bij een inkomen in 2015 van maximaal € 20.075.

Drempelinkomen Zorgtoeslag

Als u geen toeslagpartner hebt, mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.482 per jaar.

Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan € 37.145 per jaar.

Kindgebonden Budget

Voorwaarden:

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U krijgt kinderbijslag.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
  • Uw gezamenlijke vermogen is niet te hoog.

Ook hier geldt maak eerst een proefberekening.

 

Category: Toeslagen

Comments are closed.