Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Welke fiscale kindregelingen zijn afgeschaft?

De volgende regelingen zijn met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft.

  1. Ouderschapsverlofkorting.
  2. Alleenstaande ouderkorting.
  3. Aftrek kinderalimentatie.
  4. Extra kinderbijslag als kind intensieve zorg nodig heeft.
  5. Hogere bijstandsuitkering alleenstaande ouder.

Ouderschapsverlofkorting

Als je ouderschapsverlof opneemt om voor de kinderen te zorgen, kreeg je tot 2015 ouderschapsverlofkorting. Dit was een korting op je inkomstenbelasting. De ouderschapsverlofkorting bestaat in 2015 niet meer.

Alleenstaande ouderkorting

Je kunt in 2015 geen gebruik meer maken van de alleenstaande ouderkorting. Dit was een korting op je inkomstenbelasting. In plaats hiervan kun je in 2015 wel extra kindgebonden budget krijgen als alleenstaande ouder. Je kindgebonden budget valt maximaal € 3.050 hoger uit.

Kinderalimentatie

Als je kinderen niet bij jou wonen moet je toch vaak bijdragen aan de kosten. Je betaalt dan bijvoorbeeld kinderalimentatie. Deze kosten kon je altijd (deels) aftrekken van je inkomstenbelasting. In 2015 bestaat deze aftrekpost niet meer.

Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Als je kind intensieve zorg nodig heeft, had je altijd recht op een extra bedrag naast de kinderbijslag. (TOG) Deze tegemoetkoming van € 215,80 is verdwenen in 2015. In plaats daarvan krijg je twee keer zoveel kinderbijslag. De voorwaarde voor de tegemoetkoming was dat je kind minstens 10 uur AWBZ-zorg kreeg. In 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De SVB bepaalt wat in 2015 de voorwaarde is om de extra kinderbijslag te krijgen.

Hogere bijstandsuitkering alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder kreeg je altijd een hogere bijstandsuitkering. Dit is in 2015 niet meer zo. In plaats hiervan krijg je wel meer kindgebonden budget.

Category: Kindregelingen

Comments are closed.