Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Fiscale kindregelingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is een aantal regelingen die ouders financieel ondersteunen gewijzigd. Thans zijn er vier regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is ingevoerd per 1 januari 2009 en is bedoeld voor ouders met een lager inkomen. De hoogte van het kindgebonden budget is niet alleen afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen, maar dus ook van het inkomen van de ouder(s). Je krijgt het maximale kindgebonden budget alleen als het inkomen van jou en je partner samen minder dan € 19.676 is. Als je meer verdient, krijg je minder kindgebonden budget. Bereken bij de Belastingdienst hoeveel kindgebonden budget je krijgt.

Alleenstaande ouders (die geen fiscale toeslagpartner hebben) kunnen in 2015 in aanmerking komen voor extra kindgebonden budget. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen van deze ouder, maar bedraagt maximaal € 3.050,- per jaar.

Combinatiekorting

Je kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als je werkt en je kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van je inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of je de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorwaarden combinatiekorting

Je krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een kind dat geboren is na 31 december 2002.
  • Dit kind staat in 2015 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
  • Jouw arbeidsinkomen is hoger dan € 4.857 of je krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen).
  • Je hebt geen fiscale partner. Of je hebt wel een fiscale partner maar je arbeidsinkomen is lager dan dat van je fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van je arbeidsinkomen.

Lees meer hierover op de site van de Belastingdienst.

Co-ouder en combinatiekorting

Ben je co-ouder, werk je en staat je kind ingeschreven bij de andere ouder? Dan kun je toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Jouw kind moet dan ten minste 3 hele dagen per week bij jou wonen. En ten minste 3 hele dagen per week bij de andere ouder wonen.

Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Jij en je toeslagpartner werken, studeren of volgen een inburgeringscursus.
  2. Je krijgt kinderbijslag of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.
  3. Je kind staat op je woonadres ingeschreven.
  4. Het kind waarvoor jij kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  5. Jij of jouw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet je daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  6. Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationalitiet of een geldige verblijfsvergunning.

Ik heb een adoptie- of pleegkind

Ook voor een pleeg- of adoptiekind kun j kinderopvangtoeslag krijgen als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Ik ben jonger dan 18 jaar

Voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden dezelfde voorwaarden als voor ouders van 18 jaar of ouder.

Aanvullende regels

Als je co-ouder bent of werkloos wordt, gelden er aanvullende regels.

Wonen of werken in het buitenland

Als je woont of werkt buiten Nederland, kun je soms ook kinderopvangtoeslag krijgen.

 

 

 

Category: Kindregelingen

Comments are closed.