Wil je een afspraak maken?

06-29730900

info@pytche.nl

Home

Fiscale screening

Een nieuwe dienstverlening die Pytche Consulting voor u kan verlenen is de zogenoemde Fiscale Screening.

Deze dienstverlening die Pytche Consulting kan bieden houdt in, dat wij in een half uur de inkomstenbelasting van de afgelopen vijf jaren en de toeslagen van de laatste twee jaar beoordelen. Waar nodig worden bij deze screening direct correcties gemaakt en uitgevoerd. De ervaring leert dat gemiddeld één op de twee screenings resultaat oplevert. We zien gemiddeld een resultaat van
€ 1.200.

Het doel van de fiscale screening is een snelle effectuering van de aanslagen en bezwaarschriften. De belastingplichtige weet direct waar hij of zij aan toe is. Hij/zij weet zich geholpen en weet dat alle blauwe enveloppen zijn weggewerkt. Kortom na de fiscale screening is alles fiscaal op orde.